top of page

Podatki za bančno nakazilo

Pri izbiri plačila na bančni račun boste po potrditvi naročila izvedli plačilo na naš bančni račun. Ko banka potrdi prejeto plačilo, vam bomo na el.naslov poslali potrdilo o vaši prijavi.

Podatki za plačilo na bančni račun:
Naziv podjetja: ŠD Maribor trail

Ulica, hišna številka: Borštnikova ulica 27

Poštna številka in kraj: 2000 Maribor

ID zavezanca za DDV:  54942560

TRR odprt pri: NOVA KBM d.d.

IBAN:  SI56 0400 0027 7332 932

Zadeva: Vnesite ime teka na katerega se prijavljate ter plačilo avtobusnega prevoza do štarta, če ga potrebujete (npr. VOLVEL, prevoz)

Bank transfer details

When choosing to pay to a bank account, you will make the payment to our bank account after confirming the order. When the bank confirms the received payment, we will send you a confirmation of your application to your e-mail address.

Information for payment to a bank account:
Company name: ŠD Maribor trail

Street, house number: Borštnikova Street 27

Postal code and city: 2000 Maribor

VAT ID: 54942560

TRR opened at: NOVA KBM d.d.

IBAN: SI56 0400 0027 7332 932

Subject: Enter the name of the race you are registering for and the payment for bus transportation to the start, if you need it (e.g. VOLVEL, transportation)

slovenia-removebg-preview (1).png
england-removebg-preview.png
bottom of page